Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare, apatrizilor şi cetăţenilor străini cu domiciliu permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat;
 • nu au fost documentați anterior cu un paşaport.

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 • cererea pentru eliberarea titlului de călătorie (formularul solicitat de la Ambasadă);
 • două fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm, mate;
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;

Dacă există originalul sau fotocopia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea şi starea acestora:

 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire a cetăţeanului Republicii Moldova şi fotocopia acestuia;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate al cetăţeanului Republicii Moldova şi fotocopia acestuia;
 • permisul de şedere de apatrid sau de cetăţean străin care domiciliază permanent în Republica Moldova şi fotocopia acestuia;
 • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, etc.) şi fotocopia acestuia;
 • certificatul de naştere moldovenesc al copilului, în original (la solicitarea unui titlu de călătorie pentru minori). În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altei țări și nu deține certificat de naștere moldovenesc, se va prezenta certificatul de naștere tradus și legalizat.
 • Actul de identitate valabil (paşaport/buletin de identitate) al reprezentantului legal al minorului şi fotocopia acestuia (în cazul în care se solicită titlu de călătorie pentru minori);
 • dacă există, rezerva sau biletul la avion, cu destinaţia finală Republica Moldova.

Pentru minori (sub vîrsta de 18 ani), titlul de călătorie se eliberează gratuit.

IMPORTANT:

 • Titlul de călătorie este valabil 30 de zile din data emiterii şi nu poate fi prelungit.

Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.