Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Încasarea taxelor consulare

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în China

Bank of China, Head Office, Banking Department, Bank code 40 Beijing

中国银行总行营业部

Address: 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China

地址: 北京市复兴门内大街1号

SWIFT: BKCHCNBJ

Account name: Embassy of the Republic of Moldova

账户名称:摩尔多瓦共和国驻华大使馆

Account No. 778350020741 (RMB currency account)

账户: 778350020741   (人民币账户)

or,

Account No. 778350031628 (EURO currency account)

账户: 778350031628   (欧元账户)

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro sau yuani, la orice filială a Bank of China. Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează doar prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar. Cu titlu de excepție, Ambasada poate accepta încasarea în numerar a plăților pentru serviciile consulare prestare, la cererea în scris a solicitantului, aprobată de către șeful misiunii, doar în cazurile când instituția bancară conform graficului de lucru este închisă.

Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat.

Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

                    

                    Lista serviciilor prestate prin intermediul misiunii diplomatice și cuantumul taxelor consulare pentru anul 2023

 

 

Denumirea serviciului

Termenul de prestare a serviciului de către ASP (zile lucrătoare)

Tariful serviciului (în euro)

 

 

 

 

Tipuri de vize                                        

  

Taxa ASP

Taxa consulară

Taxa aferentă

Suma spre plată

 

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

2-3 zile

 

20

-

20

Tip B – viză de tranzit

2-3 zile

 

40

-

40

Tip C – viză de scurtă ședere

2-3 zile

 

40

-

40

Tip D – viză de lungă ședere

2-3 zile

 

40

-

40

Perfectarea titlului de călătorie

 

 

 

 

Titlu de călătorie

1 zi

 

10

5

15

Titlu de călătorie pentru minor

1 zi

 

-

-

gratuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea actelor de identitate ale cetățenilor RM

 

 

 

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului.  

20 zile

31

20

21

72

5 zile

68

20

21

109

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului.  Taxa aferentă pentru perfectarea PA până la 18 ani a fost eliminată.

20 zile

31

20

-

51

5 zile

54

20

-

54

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA), prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent și temporar*.

20 zile

31

20

22

72

5 zile

54

20

22

96

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate (CA). 

20 zile

6

15

19

40

5 zile

19

15

21

55

 

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cet.RM, inclusiv provizoriu, pașaportului cet.RM.

la momentul adresării

gratuit

-

-

gratuit

Înregistrarea cetățenilor RM la adresa de domiciliu și / sau de reședință temporară

 

 

 

 

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respective.  

20 zile

7

75

10

92

5 zile

21

75

10

106

Servicii în materie de cetățenie a RM

 

 

 

 

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaștere şi perfectarea setului de documente, inclusiv cu eliberarea adeverinței respective.

În temeiul prevederilor art.12 alin 11 din Legea cetățeniei RM nr. 1024/2000.

În temeiul prevederilor art.12 alin 11 din Legea cetățeniei RM nr. 1024/2000 (G5).

 

 

 

în ziua adresării

6 luni

 

 

 

6

24

 

 

 

5

5

 

 

 

5

5

 

 

 

16

34

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente, respectiv cu eliberarea adeverinței respective.

până la 3 luni

gratuit

5

5

10

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective.

până la 3 luni

gratuit

150

20

170

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

-

25

-

25

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

-

-

5

-

5

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

 

-

25

-

25

Eliberarea documentelor de stare civilă

 

 

 

 

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

-

-

25

20

45

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă.

-

-

125

20

145

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

-

-

25

20

45

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei.

-

-

75

20

95

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv.

-

-

10

5

15

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv. 

-

-

10

10

20

Serviciile scutite de taxă consular

a) la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
b) la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
c) la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
d) la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
e) la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
f) la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
g) la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
h) la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
i) la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
j) la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
k) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
l) la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;

m) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
n) la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
o) la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
p) la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
q) la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
r) la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
s) la rectificarea greşelilor comise din cauza persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
t) la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
u) la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;

 

 

 

         
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Certificate privind starea civilă

20 zile

4

30

5

39

 

 

5 zile

11

30

5

46

Certificate privind capacitatea matrimonială.

 

20 zile

6

30

5

41

5 zile

17

30

5

52

Aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui.

20 zile

5

30

5

40

 

 

5 zile

14

30

5

49

 

Aviz cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă.

 

20 zile

4

30

5

39

5 zile

13

30

5

48

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul de stare civilă)

 

20 zile

3 *

30

5

38

5 zile

9

30

5

44

 

Certificat/duplicatul certificatului/ extrasului de pe actul de stare civilă.

20 zile

6

30

5

41

 

 

5 zile

17

30

5

52

Extras multilingv de pe actul de stare civilă

20 zile

6

30

5

41

5 zile

17

30

5

52

Acte notariale

 

 

 

 

Autenficarea procurii în numele persoanei fizice.

-

 

15

-

15

Autenficarea procurii în numele persoanei juridice.

-

 

30

-

30

Autentificarea testamentului.

-

 

15

-

15

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj.

-

 

50

5

55

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale.

-

 

25 (pentru fiecare lună)

5 (pentru fiecare lună)

30 (pentru fiecare lună)

 

Legalizarea semnăturilor pe documente

-

 

5

-

5

 

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele.

-

 

1 (pentru o pagină)

-

1 (pentru o pagină)

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele.

-

 

5 (pentru o pagină)

5 (pentru un document)

10 (pentru un document)

 

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc.

 

 

10

-

10

 

 

b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie.

 

5

-

5

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

7,5

-

7,5

Primirea documentelor la păstrare

-

 

10 (pentru fiecare lună)

-

10 (pentru fiecare lună)

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv.

-

 

5

-

5

Întocmirea protestelor de mare.

-

 

15

-

15

Asigurarea probelor.

-

 

25

-

25

 

Alte acte notariale.

-

 

25

-

25

Legalizarea consulară

 

 

 

 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova.

pentru persoane fizice

 

15

5

20

pentru persoane juridice

 

30

5

35

Alte acțiuni consulare

 

 

 

 

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar, etc).

 

-

 

 

15

 

5

 

20

 

 

 

 

 

v) la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;

w) la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
x) la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, conducătorul subdiviziunii afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare    
(1) Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

(2) În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.
(3) Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
(4) Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la instituţia serviciului diplomatic într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
(5) Modalităţile de restituire a taxelor consulare încasate, modul de decontare şi de evidenţă a sumelor băneşti ce urmează a fi restituite se aprobă de Guvern.

Important!! Rugăm să țineți cont că din momentul depunerii cererii de perfectare a actelor de identitate și până la recepționarea documentului propriu-zis de către solicitant, termenul indicativ de livrare a buletinului de identitate / pașaportului în China este de aproximativ 3 luni.

 

 

 

 

Serviciile scutite de taxă consular

a) la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
b) la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
c) la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
d) la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
e) la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
f) la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
g) la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
h) la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
i) la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
j) la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
k) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
l) la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;

m) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
n) la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
o) la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
p) la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
q) la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
r) la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
s) la rectificarea greşelilor comise din cauzapersoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
t) la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
u) la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 saumaimulţi copii;

v) la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;

w) la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
x) la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, conducătorul subdiviziunii afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare
(1) Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

(2) În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.
(3) Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
(4) Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la instituţia serviciului diplomatic într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
(5) Modalităţile de restituire a taxelor consulare încasate, modul de decontare şi de evidenţă a sumelor băneşti ce urmează a fi restituite se aprobă de Guvern.

Important!!Rugăm să țineți cont că din momentul depunerii cererii de perfectare a actelor de identitate și până la recepționarea documentului propriu-zis de către solicitant, termenul indicativ de livrare a buletinului de identitate / pașaportului în China este de aproximativ 3 luni.

la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;Plata pentru servicii consulare nu se încasează:

 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.