Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Sfaturi de călătorie

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene recomandă tuturor cetăţenilor care pleacă temporar în străinătate să-şi procure asigurare medicală.

Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate vă garantează accesul gratuit la servicii de sănătate în caz de accident, îmbolnăvire sau alte situaţii ce vă pot afecta sănătatea. În cazul lipsei asigurării medicale, toate cheltuielile de recuperare a sănătăţii se vor face din cont propriu.

În Republica Moldova există mai multe companii licenţiate de asigurări, informații detaliate le găsiţi pe pagina web a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare: www.cnpf.md

Călătorii cu copii minori

Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. În declaraţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de şedere şi ţara de destinaţie.

Intrarea/ieşirea din Republica Moldova este reglementată prin Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, nr. 269 din 09.11.1994.

Cu titlu special, MAEIE recomandă cetăţenilor să se informeze din timp despre regulile de trecere a frontierei în statele de destinaţie (inclusiv şi de tranzit). Aceste informaţii pot fi obţinute accesând paginile web oficiale ale ţărilor respective sau telefonând la ambasadele statelor vizate.