Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Sfaturi de călătorie

Atunci cînd călătoriţi în străinătate, urmează să luaţi în consideraţie faptul că ţara sau ţările de destinaţie au legi care diferă de cele ale Republicii Moldova şi pot stabili pentru cetăţenii străini reguli care în mod obligatoriu urmează a fi respectate. Din acest motiv, înainte de a vizita un stat străin, este extrem de important a cunoaşte răspunsul la întrebări de genul unde să mă adresez dacă am necesitate de primul ajutor medical sau ce să fac dacă mi s-au furat bunurile şi mijloacele financiare şi nu vorbesc limba statului de destinaţie?

 

Asigurare medicală

 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene recomandă tuturor cetăţenilor care pleacă temporar în străinătate să-şi procure asigurare medicală.

Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate vă garantează accesul gratuit la servicii de sănătate în caz de accident, îmbolnăvire sau alte situaţii ce vă pot afecta sănătatea. Nu se ştie niciodată cum reacţionează organismul Dvs. la condiţiile specifice de climă, temperatura, particularităţile gastronomice ale statului vizitat.

 

Poliţa de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate garantează compensarea cheltuielilor:

 

 • medicale (tratament de ambulator şi în staţionar, preparate medicale);
 • de acordare a asistenţei stomatologice urgente;
 • de tratament în cazul maladiilor acute neprevăzute ce prezintă pericol pentru viaţa  persoanei  asigurate;
 • de transportare la clinica medicală;
 • de repatriere, în caz de deces;
 • pentru vizitarea de către o rudă apropiată a persoanei asigurate, internată în instituţia medicală;
 • pentru revenirea în ţara de reşedinţă în legătură cu decesul unei rude apropiate (soţ, soţie, copil, părinte);
 • pentru repatrierea copiilor de până la 15 ani, rămaşi fără supraveghere.

 

În cazul lipsei asigurării medicale, toate cheltuielile de recuperare a sănătăţii se vor face din cont propriu.

De regulă, suma asigurării în cazul asigurării medicale pentru perioada sejurului, valabilă pentru întregul Spaţiu Schengen urmează să nu fie mai mică de 30 000 €.  Asigurarea medicală poate fi încheiată pentru o perioadă de la o zi până la 365 zile şi este valabilă pe toată durata vizei.

În Republica Moldova există mai multe companii licenţiate de asigurări Mai multe informaţii despre domeniul asigurărilor, companiile licenţiate, precum şi indicii de bază ai pieţii asigurărilor din Republica Moldova găsiţi pe pagina web a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare: www.cnpf.md

 

Călătorii cu copii minori

 

Minorii au  dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar  însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali  sau  de  un însoţitor,  desemnat  prin  declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. În declaraţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de şedere şi ţara de destinaţie.

Reprezentant legal este persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil până la atingerea majoratului.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesară declaraţia de consimţământ a ambilor părinţi, legalizată notarial. Atunci când părinţii nu sunt reprezentanţii legali ai copilului, va fi prezentată declaraţia de consimţământ depusă de reprezentanţii legali, exprimată prin decizia autorităţii tutelare.

Persoanele care au încheiat căsătoria legală până la împlinirea vârstei de 18 ani pot ieşi/intra  în Republica Moldova fără declaraţia reprezentanţilor legali.

Intrarea/ieşirea din Republica Moldova este reglementată prin Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, nr. 269 din 09.11.1994.

 

Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:

 

 • minorul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
 • minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
 • minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică. În această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta următoarele:
 • declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie, vor fi prezentate perioada de şedere şi datele de identitate ale însoţitorului

 

Notă:  în cazul deplasării în scop de stabilire a minorului cu domiciliu permanent în străinătate, va fi prezentat consimţământul ambilor părinţi, legalizat notarial, sau a reprezentantului legali, exprimat prin decizia autorităţii tutelare.

Cu titlu special, MAEIE recomandă cetăţenilor să se informeze din timp despre regulile de trecere a frontierei în statele de destinaţie (inclusiv şi de tranzit). Aceste informaţii pot fi obţinute accesând paginile web oficiale ale ţărilor respective sau telefonând la ambasadele statelor vizate.

 

ATENŢIE!!!: Certificatul de naştere nu poate fi folosit ca document de călătorie.