Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Sesizări şi reclamaţii

 Petiţii şi reclamaţii

 

Cetăţenii nemulţumiţi de serviciile prestate de către Ambasadă pot adresa petiţii şi reclamaţii în conformitate cu procedura stabilită de Legea cu privire la petiţionar nr.190-XII din 19.07.1994. Petiţia trebuie să fie semnată de autor şi să cuprindă în mod obligatoriu numele, prenumele şi domiciliu petiţionarului. Ambasada examinează petiţiile primite în termen de 30 de zile, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară, fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării lor. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit, cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul.

Petiţia se depune în scris sau în formă electronică pe adresa Ambasadei:  beijing@mfa.gov.md

 

Sesizări acte de corupţie

 

Sesizează orice act de corupţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Direcţiei generale afaceri consulare, misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Pentru contracararea eficientă a eventualelor cazuri de corupţie, mesajul trebuie să conţină cel puţin:

 

  • denumirea şi sediul instituţiei unde a avut sau are loc actul de corupţie;
  • numele şi prenumele funcţionarului implicat în actul de corupţie;
  • descrierea faptei comise de către acest funcţionar;
  • data comiterii acţiunii ilegale.

 

Linia specializată anticorupţie este (+373 22) 57-83-33

Linia specializată pentru informare este (+373 22) 20-10-41

Adresa electronică pentru sesizări: sesizari@mfa.gov.md