Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Servicii consulare prin poștă

Eliberarea certificatului de cazier judiciar
Actele necesare:
Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar emis de Ambasadă, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

* cererea completată și semnată (se descarcă aici, an.1)
* copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
* bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
Costul serviciului: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

Termen: Documentul se obține în circa 4 zile lucrătoare.

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Actele necesare:

Pentru a obţine un certificat privind starea civilă, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

* cererea completată și semnată ((se descarcă aici, an.2)
* copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
* bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
Costul serviciului: 46 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă + 11 euro taxa percepută de Agenția Servicii Publice).

Termen: Documentul se obține în circa 30 zile.

Eliberarea declarației de autenticitate a permisului de conducere
Actele necesare:
Solicitantul serviciului va expedia în adresa misiunii diplomatice:

* cererea completată și semnată (se descarcă aici, an.3)
* copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
* copia permisului de conducere eliberat de autoritățile Republicii Moldova
* bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
Costul serviciului: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

Termen: Documentul se obține în circa 2-3 zile lucrătoare, în limba engleză și chineză.

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Pentru a obţine un certificat de capacitate matrimonială din Republica Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

* cererea completată și semnată (care poate fi descarcă aici, an.4) ;
* copia de pe actele de identitate valabile ale viitorilor soți (buletin de identitate sau pașaport)
* copia de pe actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soți
bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente al cetăţeanului străin:

* copia paşaportului sau actului de identitate intern a cetățeanului străin
* actele care fac dovada încetării căsătoriei anterioare (ex: certificat de divorț, hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului) legalizate și traduse în limba română
Costul serviciului: 52 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă + 17 euro taxa percepută de Agenția Servicii Publice)

Termen: Solicitantul obține documentul în circa 50-60 de zile, dosarul este remis în RM cu poșta diplomatică și revine pe aceeași cale. În cazul în care se necesită recepționarea documentului în cel mai scurt timp, solicitantul își achită desinestător poșta Dhl spre Moldova și/ori spre China.

Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă înregistrat de către autoritățile străine în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

* cererea-tip în funcție de tipul actului care se solicită transcris, completată și semnată (se descarcă aici - naştere, căsătorie sau deces, an.5,6,7);

an.5 F-39 CT transcriere NA.doc

an.6 F-40 CT trans CS. DV.doc

an.7 F-41 CT transc DC.doc


* actul de stare civilă în original (de naştere, căsătorie, deces) emis de autoritatea competentă chineză, tradus în limba română ori rusă, legalizat la MAE chinez și supralegalizat de Ambasadă.
* copia de pe actele de identitate valabile ale soților/părinților copilului (buletin de identitate sau pașaport)
* copia de pe certificatul de căsătorie a părinților copilului (la transcrierea certificatului de naștere)
* copia de pe certificatele de naștere a soților (la transcrierea certificatului de căsătorie)
* bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestart.

Costul serviciului:

- transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă - este gratuită
- transcrierea certificatului de căsătorie/ certificatului de deces 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

Termen: Solicitantul obține documentul în circa 40-50 de zile, dosarul este remis în RM cu poșta diplomatică și revine pe aceeași cale. În cazul în care se necesită recepționarea documentului în cel mai scurt timp, solicitantul își achită desinestător poșta Dhl spre Moldova și/ori spre China.

Traduceri din limba română în limba chineză

Pentru acte de stare civilă (certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de divorț, certificate de deces) certificate de cazier judiciar, diplome (și adeverințe) de studii.

În anumite cazuri, secţia consulară poate refuza acordarea serviciilor de traducere a actelor moldoveneşti (programe analitice, hotărâri judecătoreşti, etc.), documentele respective urmând a fi traduse la birourile şi agenţiile specializate în efectuarea traducerilor.

Atenție! Actele emise de autorităţile Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute valabile pe teritoriul Chinei, urmează să fie supralegalizate de Ambasada Chinei la Chișinău.

Pentru traducerea unui act/document, prin corespondenţa poştală, solicitantul vă expediat în adresa misiunii diplomatice:

* cererea scrisă în formă liberă, cu indicarea datelor de contact și adresei de domiciliu a solicitantului;
* copia unui act de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
* originalul documentului, în prealabil supralegalizat, care se dorește tradus;
* bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestart.

Costul serviciului: 15 euro (10 euro taxa consulară/pentru o pagină + 5 euro taxa aferentă/ pentru document). Costul traducerii însoțite de copia legalizată constituie 12 euro (taxa consulară), plus 5 euro (taxa aferentă) per pagină. În situația în care un document are mai multe pagini taxa de 12euro se multiplică corespunzător numărului de pagini, taxa aferentă de 5euro rămâne neschimbată.

Termen: Traducerea documentului se obține în circa 4-5 zile lucrătoare.

Rechizitele bancare pentru efectuarea plăților:

Achitarea taxelor consulare/aferente se efectuează în exclusivitate prin transfer sau depozit pe conturile bancare al Ambasadei, deschise la Bank of China, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferul. Taxele urmează a fi achitate anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare.

Contul bancar al Ambasadei în RMB

Bank of China, Head Office, Banking Department, Bank code 40 Beijing

中国银行总行营业部

Address: 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China

地址: 北京市复兴门内大街1号

SWIFT: BKCHCNBJ

Account name: Embassy of the Republic of Moldova

账户名称:摩尔多瓦共和国驻华大使馆

Account No. 7783500020741 (RMB currency account)

账户: 7783500020741   (人民币账户)


Contul bancar al Ambasadei în EURO

Bank of China, Head Office, Banking Department, Bank code 40 Beijing

中国银行总行营业部

Address: 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China

地址: 北京市复兴门内大街1号

SWIFT: BKCHCNBJ

Account name: Embassy of the Republic of Moldova

账户名称:摩尔多瓦共和国驻华大使馆

Account No. 778350031628 (EURO currency account)

账户: 778350031628   (欧元账户)