Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Rigorile privind intrarea cetățenilor în teritoriul Republicii Moldova, urmare a Hotărârii nr. 26 din 21 august 2020

Publicat:Wed, 26/08/2020 - 13:53

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică:

1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

1.1 Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

1.2 Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

1.3 Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:

 • membri de familie ai cetăţenilor RM;
 • persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova;
 • membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 • cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 • titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau
 • personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi
 • personalul de deservire ale garniturilor de tren.

1.4 Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica

Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile

determinate.

1.5 Excepţie de la prevederile subpunctului 5.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

 • conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova sau de peste hotare;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia si/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
 • titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau
 • personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit.

1.6 se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

2. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

3. În dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.