Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Relaţii comercial-economice

RELAȚIILE COMERCIALE ȘI INVESTIȚIONALE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ  ÎN ANUL 2021

 

 Republica Populară Chineză este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova și se clasează pe locul 4 după UE, Ucraina și Turcia, cu o pondere de 11,58% din volumul comerțului exterior.

Tabel 1. Comerțul exterior al RM cu RPC în perioada ianuarie – noiembrie 2019-2021, mil. dolari SUA

 

Ianuarie -noiembrie 2019

Ianuarie -noiembrie 2020

Ianuarie -noiembrie 2021

Dinamica 2021/2020 (%)

Total, Comerț exterior

558,577

585,889

755,074

28,88

Export

15, 922

11,579

11,550

-0,25

Import

542, 665

574,310

743,524

+29.46

Balanța comercială

-526,742

- 562,731

-731,974

 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS

În perioada ianuarie-noiembrie 2019-2021, schimburile comerciale între RM și RPC sunt în continuă creștere datorită importurilor din China. Valoarea comerțului exterior al RM cu RPC a însumat pe parcursul perioadei ianuarie - noiembrie 2021, suma de 755, 074 mil. dolari SUA, înregistrând o creștere cu 28,88%, iar balanța comercială a constituit:  731,974 mil. dolari SUA, în favoarea Chinei.

Exportul de mărfuri realizat pe parcursul perioadei ianuarie-noiembrie 2021 a înregistrat suma de 11,550 mil. dolari SUA, practic menținându-se la nivelul perioadei similare a anului 2020.

Importul de mărfuri efectuat pe parcursul perioadei date din China în RM a constituit 743,524 mil. dolari SUA, înregistrând o creștere cu 29,45% față de aceeași perioadă a anului 2020.

Exporturile produselor moldovenești pe piața chineză continuă să fie dominată de vinul din struguri proaspeți. Cultura consumului de vin este relativ nouă în China, dar într-o perioadă scurtă de timp acest stat a devenit al 5-lea cel mai mare  consumator de vin din lume. Această țară reprezintă una dintre piețele-țintă pentru comercializarea vinului nostru, plasându-se pe locul 8 printre țările de bază cu care se efectuează tranzacții comerciale cu vinuri.  Pe piața Chinei sunt peste 5000 de importatori și distribuitori de vin, fapt ce generează o concurența tot mai puternică, și impune companiilor care comercializează vinurile moldovenești să identifice noi tehnici și metode  de promovare pentru a stimula vânzările.