Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Relaţii comercial-economice

Volumul comerțului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu China a înregistrat în perioada ianuarie-martie 2018, suma de circa 151,31 mil USD. Comparativ cu aceiași perioadă a anului 2017, volumul comerțului exterior s-a majorat cu 40,49%.

 

După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în anul 2017, China se clasează pe locul 5 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 7,54% din volumul comerțului total.

 

Sold – 143,55 mil. dolari SUA în favoarea Chinei.

 

Exportul de mărfuri realizat în perioada ianuarie-martie 2018 a înregistrat suma de circa 3,88 mil. dolari SUA. Comparativ cu aceiași perioadă a anului 2017, volumul exportului a crescut cu 56,45%.

 

Importul de mărfuri efectuat în perioada ianuarie-martie 2018 din China în Republica Moldova a însumat 147,43 mil. dolari SUA, înregistrând astfel o creștere cu 40,12%.

 

Volumul comerţului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu China în anul 2017 a înregistrat suma de 524,38 mil. dolari SUA (cu 28,5% mai mult sau + 116,18 mil. dolari SUA în comparaţie cu anul 2016).

 

După valoarea volumului schimburilor comerciale, înregistrat în perioada analizată, China se situează pe locul 6 la nivel mondial între țările partenere cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale, deţinând o pondere de 7,23% în comerțul total al Republicii Moldova.

 

Balanța comercială a comerțului exterior dintre Republica Moldova și China a înregistrat un deficit în volum de 486,4 mil. dolari SUA.