Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Pașaport

PERFECTAREA PAŞAPORTULUI

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

•    eliberarea primară a actului de identitate;
•    schimbarea datelor personale;
•    expirarea termenului de valabilitate;
•    pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
•    solicitarea celui de-al doilea paşaport;
•    dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.
 
Acte necesare pentru perfectarea paşaportului
(original + copie / toate actele trebuie să fie emise de autoritățile Republicii Moldova):

•    buletin de identitate cu fişa de însoţire, valabil (dacă actul lipseşte dar este valabil, persoana va semna în acest sens o declaraţie la ambasadă);
•    paşaport valabil sau expirat;
•    buletinele de identitate sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită paşaport pentru copil pînă în 18 ani);
•    certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numele părintelui care se prezintă cu copilul;
•    la depunerea cererii pentru minorul, al cărui părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatory în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, care va fi redactată la ambasadă sau autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu nici unul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acorda ambilor părinţi care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar;
•    bonul de plată.

Termene și condiții de eliberare a pașaportului

Termenul indicativ de livrare a pașaportului în China este de 2-3 luni din data depunerii cererii la sediul Ambasadei.

Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a buletinelor de identitate. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a buletinului de identitate în străinătate. Termenul de livrare a buletinului de identitate în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia. Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate cu cel puțin 3 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun personal la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + o copie (se selectează după caz):

IMPORTANT!

•    Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea / perfectarea pașaportului prin procură.
•    Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicit concomitant perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
•    Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicit concomitant perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.