Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Obiectivul major al MAEIE este asistența și repatrierea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării

Publicat:Tue, 14/04/2020 - 09:53

Repatrierea și asistența cetățenilor moldoveni aflați în situații de dificultate peste hotarele țării este un obiectiv major al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene și ale misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.

Urmare a măsurilor restrictive de călătorie impuse de alte state în vederea combaterii răspândirii COVID19, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova au efectuat zeci de misiuni de repatriere pe cale aeriană și pe cale terestră. În rezultat au fost repatriați mai mult de 8 mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Informație tematică poate fi găsită pe pagina web a Autorității Aeronautice Civile (www.caa.md), a Guvernului (www.gov.md), a Ambasadei sau Consulatului Republicii Moldova din țara respectivă (Lista misiunilor diplomatice poate fi găsită AICI).

Ieri, 13.04.2020, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a adoptat Dispoziția nr.17, care conține mai multe reglementari, inclusiv și procedura de organizare a curselor de transport rutier de repatriere a cetățenilor s.a. https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_17_din_13.04.2020_a_cse_a_rm.pdf; care prevede și autorizarea organizării cursei aeriene charter pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova TEL-AVIV – CHIȘINĂU, în parte, fiind specificat și alte aspecte importante, cum ar fi:

- Se suspenda transportul rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, speciale, ocazionale și în regim taxi, cu excepția curselor speciale autorizate de către Comisia pentru Situații Excepționale. Încălcarea acestei dispoziții constituie temei pentru suspendarea înregistrării până la trei luni sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier.

- Se aprobă procedura de organizare a curselor de transport rutier de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova, conform Anexei.

Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


Anexă la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 17 din 13 aprilie 2020

Procedura de organizare a curselor de transport rutier a cetățenilor Republicii Moldova.

1. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:

1.1. va întocmi listele solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova, care intenționează să revină în Republica Moldova prin transport rutier, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice și domiciliului / reședinței în Republica Moldova;

1.2. va întocmi listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, acordând prioritate copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în dificultate;

1.3. va transmite Agenției Naționale Transport Auto listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova;

1.4 va coordona, cu țările tranzitare, coridoarele de tranzit pentru cursele de transport rutier autorizate de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

2. Agenția Națională Transport Auto:

2.1. va elabora în conformitate cu listele recepționate la punctul 1 propuneri pentru graficul curselor de transport rutier și le va înainta Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova spre aprobare;

2.2. va selecta, în mod transparent și deschis, operatorii de transport rutier autorizați pentru efectuarea curselor;

2.3. va informa MAEIE privind operatorii de transport rutier selectați;

2.4. va publica pe pagina web informația despre costul și condițiile de călătorie.

3. MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul de transport rutier selectat, datele de contact ale operatorului, orarul cursei.