Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Legalizarea documentelor

Legalizarea şi supralegalizarea actelor 

Ambasada legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al RPC sau de altă instituţie competent declarată/împuternicită de MAE al RPC.

Ambasada legalizează:

  • Acte notariale şi hotărîri ale instanţelor de judecată (procuri, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale documentelor, hotărîri ale instanţelor de judecată etc.);
  • acte de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor (certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).
  • acte de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);
  • caziere judiciare;
  • alte acte care nu contravin legislaţiei. 

Nu pot fi legalizate actele în original:

  • certificatele de muncă;
  • livrete lemilitare;
  • actele de identitate şi legitimaţiile;
  • documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase peste hotare sau expediate prin poşta internaţională fără a fi legalizate în modul stabilit de legislaţie;
  • în cazul în care funcţionarul consular are îndoieli privind corespunderea documentelor ce urmează a fi legalizate în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.

Documentele întocmite de către consul sau cu participarea lui şi destinate pentru utilizare în statul de reşedinţă se legalizează de către consul, iar apoi de către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al RPC sau altă instituţie oficială împuternicită din statul de reşedinţă. 

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova.

În anumite situaţii, consulii pot legaliza documente destinate spre utilizare pe teritoriul unei ţări terţe, dacă legislaţia acestui stat permite acest lucru. Documentul devine valabil pe teritoriul ţării terţe după ce este legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă şi de oficiul consular al ţării terţe.

Important: Republica Moldova face parte la Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatic sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968

Documentele întocmite sau autentificate de către ambasadele sau consulatele unui stat inclus în lista de mai jos sunt scutite de legalizare pentru a fi prezentate autorităţilor celorlalte state din această listă: 1

Nr. d/o

Statul parte la Convenţie

1

Austria

2

Cehia

3

Cipru

4

Franţa

5

Elveţia

6

Estonia

7

Germania

8

Grecia

9

Irlanda

10

Italia

11

Liechtenstein

12

Luxemburg

13

Moldova

14

Norvegia

15

Olanda

16

Polonia

17

Portugalia

18

Regatul Unit

19

România

20

Spania

21

Suedia

22

Turcia


Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
http://conventions.coe.int/