Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Legalizarea documentelor

Legalizarea şi supralegalizarea actelor

 

Ambasada legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al RPC sau de altă instituţie competentă declarată/împuternicită de MAE al RPC.

 

Ambasada legalizează:

 

  • acte notariale şi hotărîri ale instanţelor de judecată (procuri, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale documentelor, hotărîri ale instanţelor de judecată etc.);
  • acte de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor (certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).
  • acte de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);
  • caziere judiciare;
  • alte acte care nu contravin legislaţiei.

 

Nu pot fi legalizate actele în original:

 

  • certificatele de muncă;
  • livretele militare;
  • actele de identitate şi legitimaţiile;
  • documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase peste hotare sau expediate prin poşta internaţională fără a fi legalizate în modul stabilit de legislaţie;
  • în cazul în care funcţionarul consular are îndoieli privind corespunderea documentelor ce urmează a fi legalizate în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.

 

Documentele întocmite de către consul sau cu participarea lui şi destinate pentru utilizare în statul de reşedinţă se legalizează de către consul, iar apoi de către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al RPC sau altă instituţie oficială împuternicită din statul de reşedinţă.

 

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova.

 

În anumite situaţii, consulii pot legaliza documente destinate spre utilizare pe teritoriul unei ţări terţe, dacă legislaţia acestui stat permite acest lucru. Documentul devine valabil pe teritoriul ţării terţe după ce este legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă şi de oficiul consular al ţării terţe.

 

Important: Abolirea legalizării actelor eliberate de ambasade şi consulate

 

Lista statelor părţi la Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968

 

Ultima actualizare: la 17 august 2012

 

Documentele întocmite sau autentificate de către ambasadele sau consulatele unui stat inclus în lista de mai jos sînt scutite de legalizare pentru a fi prezentate autorităţilor celorlalte state din această listă: 1

 

Nr. d/oStatul parte la Convenţie
(denumirea generică)
Data semnării ConvenţieiData ratificării sau
aderării la Convenţie
Data intrării
în vigoare
1Austria08.02.197109.04.197310.07.1973
2Cehia04.11.199724.06.199825.09.1998
3Cipru29.10.196816.04.196914.08.1970
4Franţa07.06.196813.05.197014.08.1970
5Elveţia07.06.196819.08.197020.11.1970
6Estonia11.02.201116.03.201117.06.2011
7Germania07.06.196818.06.197119.09.1971
8Grecia07.06.196822.02.197923.05.1979
9Irlanda28.11.199608.12.199809.03.1999
10Italia06.11.196818.10.197119.01.1972
11Liechtenstein 06.11.197207.02.1973
12Luxemburg07.06.196830.03.197930.06.1979
13Moldova11.05.200130.05.200231.08.2002
14Norvegia07.05.198119.06.198120.09.1981
15Olanda16.09.196909.07.197010.10.1970
16Polonia10.10.199411.01.199512.04.1995
17Portugalia22.11.197913.12.198214.03.1983
18Regatul Unit07.06.196824.09.196914.08.1970
19România21.05.201002.01.201203.04.2012
20Spania15.04.198210.06.198211.09.1982
21Suedia07.06.196827.09.197328.12.1973
22Turcia01.09.198022.06.198723.09.1987

 

1 Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie. Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele altele decît cele menţionate mai sus.
Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
http://conventions.coe.int/