Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

INFORMAȚII PENTRU PERSOANELE CARE SOSESC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Publicat:Tue, 05/05/2020 - 10:36

Atenționăm că, în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19, persoanele care intră în Republica Moldova sunt obligate:

 1. Să completeze cu date veridice fișa epidemiologică;

 2. Să semneze declarația pe propria răspundere privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu, pe o perioadă de 14 zile;

 3. Să procure polița de asigurare medicală obligatorie, în termen de 72 ore din momentul intrării în țară;

 4. Să nu părăsească locul de autoizolare;

 5. Să anunțe imediat medicul de familie sau Serviciul 112, despre apariția febrei, tusei, rinoree sau dificultăți ale respirației.

Pentru informații suplimentare apelați LINIA VERDE a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică: 0 800 12300

Pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemiologice persoanele vor fi atrase la răspundere:

 • contravențională conform art.761 Cod Contravențional, care se sancționează cu amendă în mărime de la 22 500 lei până la 25 000 lei sau;

 • penală conform art.215 Cod Penal, care se sancționează cu amendă în mărime de la 36 000 lei până la 50 000 lei sau cu închisoare de până la 7 ani.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ ПРИБЫВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА

Обращаем внимание, что в целях предотвращения распространения вируса COVID-19, лица въезжающие в Республику Молдова обязаны:

 1. Заполнить достоверными данными эпидемиологическую карту;

 2. Подписать заявление под личную ответственность о соблюдении режима самоизоляции по месту жительства на период 14 дней;

 3. Приобрести полис медицинского страхования в течении 72 часов с момента въезда в страну;

 4. Не покидать место самоизоляции;

 5. Заявить незамедлительно семейному врачу или в Службу 112 о появлении лихорадки, кашля, насморка или затрудненности дыхания.

По вопросам дополнительной информации звоните на ЗЕЛЕНУЮ ЛИНИЮ Национального Агенства общественного здоровья: 0 800 12300

За несоблюдение мер профилактики, предотвращения и/или борьбы с эпидемиологическими заболеваниями, лица могут быть привлечены к:

 • административной ответственностиь на основании ст.761, Кодекса о Правонарушениях, в соответствии с которой на виновное лицо налагается штраф в размере от 22 500 леев до 25 000 леев или;

 • уголовной ответственности на основании ст.215, Уголовного кодекса, в соответствии с которой виновное лицо наказывается штрафом в размере от 36 000 леев до 50 000 леев или лишением свободы на срок до 7 лет.