Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Funcții vacante

 

8 noiembrie 2022, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, suplimentar la concursul anunțat pe data de 21 octombrie pentru 25 de posturi vacante cu termen limită de aplicare 14 noiembrie, ora 16:00, anunță concurs public pentru 2 posturi suplimentare, cu termen limită 30 noiembrie, după cum urmează

Direcția cooperare bilaterală

Secția diplomație economică

Secretar I / Secretară I - 1 post

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului pate fi găsită aici:

File Anunț direcția cooperare bilaterală

Direcția managementul instituțional

Secția resurse umane și contencios

Consilier / Consilieră (probleme juridice) – 1 post

File Anunț direcția managementul instituțional

Termen de aplicare pentru posturile menționate mai sus: 30 noiembrie 2022, ora 16:00.

21 octombrie 2022, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice / diplomatice vacante în cadrul aparatului central, după cum urmează:

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului pate fi găsită aici:

Direcția protocol diplomatic de stat

Ataşat / Atașată – 02 posturi temporar vacante;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

 Ataşat / Atașată – 01 post;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită:

Direcția integrare europeană

Secţia cooperare politică cu UE

Secretar I / Secretară I – 01 post;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită:

Secretar II / Secretară II – 01 post;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită:

Ataşat /Atașată – 03 posturi;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită:

Secţia cooperare economică şi sectorială

Secretar I / Secretară I – 01 post;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Secretar II / Secretară II – 01 post;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Ataşat / Atașată – 3 posturi;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită: 

Direcția cooperare bilaterală

Secţia Europa Occidentală, Centrală și de Sud-Est

Consilier / Consilieră – 03 posturi;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Secretar I / Secretară I – 01 post;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Direcția cooperare multilaterală

Secţia OSCE și securitate internațională

Consilier / Consilieră – 01 post.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Secţia Consiliul Europei și Drepturile Omului

Atașat / atașată - 01 post

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici: 

Direcția drept internațional

Secția afaceri juridice

Ataşat / Atașată – 02 posturi;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Secţia tratate multilaterale

Ataşat /Atașată – 02 posturi temporar vacante;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

Secţia tratate bilaterale

Ataşat / Atașată – 02 posturi;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită aici:

  

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul MAEIE personal/ prin e-mail / prin poştă (str. 31 august 1989, nr. 80, cod poștal, MD – 2012, municipiul Chişinău), până la data de 14 noiembrie 2022 (inclusiv), ora 16:30.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să contactați Secția resurse umane și contencios:

Rezultate concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul MAEIE - 11.10.2021
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă extinderea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul MAEIE - 11.10.2021
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova extinde termenul de depunere a dosarului de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul aparatului central:
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul aparatului central
Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, demarat la 26.06.2020

 

Secția CoE și drepturile omului, Direcţia cooperare multilaterală

Ataşat (1 post) (vacantă temporar, până la 25.08.2021)

1

SVISTUN Elena

Serviciul Protocol Diplomatic de Stat

Secretar III (1 post)

2

STÂNGACIU Vadim

Secția cooperare regională, Direcția integrare europeană

Ataşat (1 post)

3

HOHLOV Irina

Secția tratate multilaterale, Direcția drept internațional

Atașat (1 post)

4

STATI Cristina

 

Pentru informaţii suplimentare:
Tel. (022) 578 307 / 578 333 / 578 281
e-mail: sruc@mfa.gov.md

Lista candidatilor admisi la interviu.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele:

Lista candidaţilor admişi la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, demarat la 26.06.2020, după cum urmează:

Atașat (1 post), Secția cooperare regională

Direcţia integrare europeană

Nr.

Numele, prenumele candidatului

1

Hohlov Irina

Atașat (1 post) , Secția tratate multilaterale

Direcția drept internațional

1

Bajurea Elena

2

Stati Cristina

Atașat (1 post) , Secția CoE și drepturile omului

Direcția cooperare multilaterală

1

Eșanu Mihail

2

Munteanu Nadejda

3

Rusu Daniela

4

Svistun Elena

5

Cebotar Mihai

6

Chepteni Dan

7

Chihai Eugen

8

Ursachi Ana

9

Eșanu Victoria

10

Zlatov Alina

11

Leahu Nelea

12

Stratan Andrei

13

Lembas Valeria

14

Gonța Camelia

15

Chiosa Igor

Secretar III (1 post) , Serviciul protocol diplomatic de stat

1

Cojocaru Filip

2

Jarcuțchii Liudmila

3

Oleinic Ludmila

4

Bodrug Alina

5

Goreainov Victoria

6

Dementiev Diana

7

Stângaciu Vadim

Interviul se va desfăşuraîn două etape :

 • prima etapă pe data de 30 iulie 2020 , ora 14.00, (pentru Serviciul Protocol Diplomatic de Stat, Direcția integrare europeană și Direcția drept internațional);

 • a doua etapă pe data de 31 iulie 2020, ora 09:00, (pentru Direcția cooperare multilaterală).

la sediul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80, mun. Chişinău, etajul I.

Candidatii se vor legitima сu buletinul de identitate.
Pentru informaţii suplimentare:
Tel. 578 281
e-mail: sruc@mfa.md

Dacă vor apărea modificări, Secția resurse umane și contencios va veni cu precizări.

Suplimentar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele:
 1. Proba scrisă se va desfășura la data de 22 iulie 2020, ora 09.00 la sediul Academiei de Studii Economice, blocul F, str. Bănulescu Bodoni, nr. 59, mun. Chişinău, etajul II.

 2. Candidații se vor legitima сu buletinul de identitate, obligatoriu vor fi echipați cu mască de protecție, pixuri și o sticlă de apă.

Totodată, informăm, că ținând cont de situația pandemică din țară, și respectiv, de recomandările Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, participanții care au depus dosarele pentru 2 sau 3 poziții vor putea opta doar pentru o singură funcție, din considerentele că proba scrisă pentru toate funcțiile se va desfășura la aceeași oră.

Pentru informații suplimentare: tel. 022 578 281/ 022 578 333
e-mail: sruc@mfa.gov.md

Lista candidatilor admiși la proba scrisă - 22.07.2020

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele:

 1. Se nominalizează candidații admiși la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, demarat la 26.06.2020, după cum urmează:

Direcția drept internațional (Secția tratate multilaterale)- Atașat – 1 post

1.

Tatian Gabriela

2.

Bajurea Elena

3.

Stati Cristina

4.

Mîrzac Ana


Direcția cooperare multilaterală (Secția Consiliul Europei și drepturile omului) - Atașat – 1 post

1.

Leahu Nelea

2.

Zlatov Alina

3.

Pojoga Ion

4.

Cebotar Mihai

5.

Șevciuc Daniela

6.

Stati Cristina

7.

Eșanu Mihail

8.

Rudco Steliana

9.

Bogatiuc Carolina

10.

Chihai Eugen

11.

Stati Dan

12.

Russu Daniela

13.

Iordachi Roman

14.

Semeniuc Tatiana

15.

Oanța Valentina

16.

Svistun Elena

17.

Stratan Andrei

18.

Chepteni Dan

19.

Chiosa Igor

20.

Boboc Elena

21.

Lembas Valeria

22.

Olaru Gabriel

23.

Gonța Camelia

24.

Munteanu Nadejda

25.

Bodrug Alina

26.

Ursachi Ana

27.

Eșanu Victoria


Direcția integrare europeană (Secția cooperare regională) – Atașat- 1 post

1.

Bogatiuc Carolina

2.

Zlatov Alina

3.

Hohlov Irina

4.

Floreac Ludovic

5.

Șevciuc Daniela

6.

Cebotar Mihai

7.

Iordachi Roman

8.

Dragan Anna

9.

Istrati Elvira

10.

Slovineanu Sandra

11.

Samciuc Nicolai

12.

Gorincioi Tatiana

13.

Tamașciuc Valeria

14.

Brînzilă Ion

15.

Chirica Olga

16.

Bodrug Alina


Serviciul protocol diplomatic de stat - Secretar III – 1 post

1.

Cojocaru Filip

2.

Labuneț Petru

3.

Suvac Daniel

4.

Goreainov Victoria

5.

Țurcan Cristina

6.

Dementiev Diana

7.

Jarcuțchii Ludmila

8.

Mardari Daniela

9.

Zapșa Andrei

10.

Istrati Elvira

11.

Țugui Valeria

12.

Patrașcu Eugen

13.

Oleinic Ludmila

14.

Brînzilă Ion

15.

Bodrug Alina

16.

Stîngaciu Vadim

 

 1. Stimați participanți, vă informăm că proba scrisă se va desfăşura la data de 22 iulie 2020, dar ținând cont de situația pandemică la nivel mondial, și respectiv, de recomandările Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, despre locul și ora desfășurării concursului veți fi informați suplimentar.

Totodată, candidații se vor legitima сu buletinul de identitate, obligatoriu vor fi echipați cu măști de protecție, pixuri și o sticlă de apă.

Pentru informații suplimentare:

Tel. 022 578 281 / 022 578 333 
e-mail: sruc@mfa.gov.md

Extindere concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, demarat la 26.06.2020

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă extinderea concursului

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central 

Direcţia management instituţional

Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Specialist principal- 1 funcție

“Dosarul de concurs” poate fi depus personal la sediul MAEIE (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău) sau prin poşta electronică, până la data de 24 iulie 2020 (inclusiv), ora 17.00.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată şi pe panoul informaţional la sediul MAEIE.

Contacte: telefon: 578 281 / 578 333;
e-mail: sruc@mfa.gov.md

Lista candidatilor admisi la interviu - 07.11.2019

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele:

Lista candidaţilor admişi la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, demarat la 18.09.2019, după cum urmează

1. POSTOLACHI Oleg
2. CIUMAC Roman
3. GOREAINOV Victoria
4. BEIU Vladimir

Interviul se va desfăşura la data de 07 noiembrie 2019, ora 10.00 la sediul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80, mun. Chişinău, etajul I.

Candidatii se vor legitima сu buletinul de identitate.
Pentru informaţii suplimentare:
Tel. 578 281 / 578 307
e-mail: sruc@mfa.md

Lista candidaților admiși la proba scrisă – 24.10.2019

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică urmatoarele:

1. Proba scrisă se va desfăşura la data de 24 octombrie 2019, ora 13.30 la sediul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80, mun. Chişinău, etajul I.
Candidatii se vor legitima сu buletinul de identitate.
Pentru informaţii suplimentare:
Tel. 578 281 / 578 333
e-mail: sruc@mfa.gov.md

2. Lista candidaţilor admişi la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, demarat la 18.09.2019.

Serviciul probleme speciale - Specialist principal (temporar vacant) - 1 post

 1. POSTOLACHI Oleg
 2. CIUMAC Roman
 3. GOREAINOV Victoria
 4. BEIU Vladimir
Selectarea Secretarului General al MAEIE - 04.10.2019

La data de 1 octombrie 2019 a avut loc etapa de interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

La concurs au fost depuse 7 dosare, iar la interviu au fost admiși 4 candidați, dintre care cel mai mare punctaj a fost acumulat de către domnul Eugen Revenco (CV-ul poate fi consultat aici).

Comisia specială de evaluare și concurs

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, demarat la 18.09.2019

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică urmatoarele:

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, demarat la 18.09.2019.

Specialist principal (temporar vacantă) – 1 post
Serviciul probleme speciale

Goreainov Victoria

Pentru informaţii suplimentare:
Tel.578 307 / 578 333 / 578 281
e-mail: sruc@mfa.md

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul MAEIE - 18.09.2019

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

Specialist principal (temporar vacantă) – 1 post

Serviciul probleme speciale

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea elaborării direcțiilor principale, obiectivelor şi planurilor de activitate a serviciului;
 • Întocmeşte documente referitoare la activitatea serviciului: rapoarte de activitate, informaţii tematice, analize etc.;
 • Asigurarea măsurilor de integritate instituțională;
 • Asigurarea cooperării şi coordonării cu subdiviziunile ministerului pe dimensiunea diplomaţiei economice;
 • Elaborarea deciziilor şi realizarea activităților privind prevenirea corupției, evaluarea riscurilor de corupție în aparatul central, misiunile diplomatice şi consulare;
 • Asigurarea protecției informațiilor atribuite la secret de stat, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Elaborarea şi aprobarea nomenclatoarele subdiviziunilor de informații ce urmează a fi secretizate şi nomenclatoarele funcțiilor colaboratorilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat, Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, etc.;
 • Organizarea instruirii persoanelor cu privire la protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat şi asigură semnarea de către persoana vizată a Angajamentului de confidenţialitate, a Autorizaţiei de acces la secret de stat de forma corespunzătoare şi a Fişei individuale de instruire;

 

Salariul de funcţie:

Conform prevederilor Legii nr. 270 din 28.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedă limba română;
 • Cunoașterea unei limbi de circuit internațional (nivelul B1), cunoaşterea adiţională a altor limbi străine, va fi considerată un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverinţelor de confirmare este obligatorie);
 • Se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova;
 • Lipsa antecedentelor penale, sau altor restricţii legale de a ocupa funcţii publice;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Neîmplinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Aptitudinea, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • Deținerea studiilor necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul dreptului, relațiilor internaționale, istorico-arhivistic, administrației publice, științelor socio-umane.

Experienţă  profesională: Un an de experiență profesională în domeniu sau în serviciul public.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul arhivistic şi cel de secretariat;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor arhivistice;
 • priorităţile politicii externe a Republicii Moldova;
 • cunoaşterea sistemului și structurii instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Acces, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: Aptitudini solide în lucrul cu informaţia (fixarea exactă şi calitativă a informaţiei, analiza şi sinteza informaţiilor), abilităţi de comunicare, consultare, prezentare, eficiență, instruire, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: Spirit de iniţiativă, observație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, respect, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs:

Sediul MAEIE/Adresa: Str. 31 August 1989, nr. 80, MD–2012, mun. Chişinău.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs, care va include: 

 1. formularul de participare;
 2. * copia buletinului de identitate;
 3. * copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă (după caz), autentificată la locul de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător sub, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 7. CV-ul candidatului.

Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate la notar. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului (candidatul se prezintă cu 30 min înainte de ora anunţată), sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 7 octombrie 2019 (inclusiv).

Persoana de contact – Nicolae COJUHARI, secretar al Comisiei de evaluare şi concurs;

telefon: 022 578 307; e-mail – sruc@mfa.gov.md

Concursul va fi organizat  conform Regulamentului „Cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 şi va include: examinarea dosarelor depuse, proba scrisă şi interviul.

În cadrul probei scrise se va aprecia şi nivelul cunoaşterii limbilor străine de către candidaţii la post.

Lista candidaţilor admişi la concurs, informaţia despre data şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului vor fi plasate pe pagina web a MAEIE - www.mfa.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă/la interviu.

 

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Instrumente internaţionale şi acte legislative/normative:

 1. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18.04.1961;
 2. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, din 24.04.1963;
 3. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;
 4. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
 5. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 9. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 10. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 11. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 12. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;
 13. Legea nr. 982 din 11.05.2000, privind accesul la informație
 14. Legea nr. 761 din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic;
 15. Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;
 16. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;
 17. Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret  în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice
 19. Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 20. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 697/2017.
 21. Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de  secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Secretar General în cadrul MAEIE - 04.09.2019

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă  concurs pentru  ocuparea  funcţiilor publice/diplomatice  vacante:  

 

Secretar General al Ministerului

 

Scopul general al funcției

Contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului.

Sarcinile de bază:

 • asigurarea elaborării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, a programelor şi planurilor ministerului;
 • coordonarea activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului, a structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului;
 • asigurarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
 • controlul executării actelor normative care au fost iniţiate de minister;
 • asigurarea elaborării proiectelor de acte normative;
 • asigurarea avizării proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate date în competenţa ministerului;
 • coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menținerea și dezvoltarea acestuia.

 

Salariul funcţiei:

Conform prevederilor Legii nr. 270 din 28.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

a)  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)  posedă limba română;

c)  are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d)  se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova;

e)  este apt din punct de vedere al stării sănătăţii;

f)   are capacitate deplină de exerciţiu;

g)  nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

h)  în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

i)   nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

j)   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

k)  nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;

l)   are înaltă competență profesională;

m) are reputație ireproșabilă.

 

Cerinţe specifice:

 

Experienţă profesională:

Minim 10 ani în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale ministerului, dintre care minim 3 ani de experiență managerială în funcții de conducere;

 

Cunoştinţe: cadrul normativ în domeniile de competență ale ministerului și din serviciul public; administrație publică; management public; management organizaţional; politici publice; limbă de circulaţie internaţională – nivel avansat C1 (Legea 761/27.12.2001; verificare în cadrul concursului). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

 

Abilităţi: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; ținută morală și vestimentară ireproșabilă; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

 

Dosarul de participare la concurs, care va conține:

a) scrisoarea de motivare (maxim 300 cuvinte);

b) curriculum vitae;

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e) declarația pe propria răspundere că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică;

f)  declarație pe proprie răspundere privind corespunderea din punct de vedere al stării de sănătate, precum și lipsa antecedentelor penale rezultate din infracțiuni săvîrșite cu intenție (se anexează).

 

Modalitatea de depunere a dosarelor:

a)     personal sau prin poștă la adresa - Str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova. Orarul de lucru: luni-vineri / 08.00-17.00, pauză 12.00-13.00;

b)     prin e-mail - ion.coser@mfa.gov.md .

 

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi înaintate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial.

 

În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul va prezenta la data interviului documentele în original sau în copii autentificate notarial.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 04 - 13 septembrie 2019 (inclusiv).

Persoana de contact – Ion COȘER, secretar al Comisiei de concurs;

telefon :  578 207 ; e-mail – ion.coser@mfa.gov.md .

 

Concursul va fi organizat  în conformitate cu Regulamentul Comisiei de evaluare și concurs al Ministerului afacerilor externe și integrării europene și va include:

 • competiția dosarelor;
 • proba interviului.

Lista candidaţilor admisi la concurs, informaţia despre data şi ora desfăşurării  interviului vor fi plasate pe pagina web a MAEIE www.mfa.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis  prin e-mail.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 

Instrumente internaţionale:

 1. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961;
 2. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963;
 1. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969;
 2. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale din 21 martie 1986;
 3. Convenţia de la Viena cu privire la succesiunea statelor la tratate din 23 august 1978;
 4. Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994;
 5. Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;
 6. Planul de acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova, Bruxelles 22 februarie 2005;
 7. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, New York 10 decembrie 1948;
 8. Instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului;
 9. Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, San Francisco 26 iunie 1945;
 10. Statutul Consiliului Europei, Londra 5 mai 1949;
 11. Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

 

Acte normative:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova (aici);
 3. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 7. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 8. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 9. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 10. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 11. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 12. Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;
 13. Legea integrităţii nr.82/2017;
 14. Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 15. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
 16. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
 17. Hotărârea Guvernului nr.911/2016 ”Pentru aprobarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020”;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici”;
 19. Hotărârea Guvernului nr.595/2017 “Pentru aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcționarea ministerului”;
 20. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 21. Hotărârea Guvernului nr.610/2018 ”Privind aprobarea Regulamentului Guvernului”;
  Manuale/Materiale informative/metodice în domeniul managementului;
 22. Acte normative/programe/planuri din domeniile de competență ale ministerului;
  Rapoarte analitice/de evaluare în domeniile de competență ale ministerului (OCDE, SIGMA, Banca Mondială etc.).

 

Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate (minim obligatoriu):

 1. Legea nr. 761-XV din 21 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
 2. Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 744 din 29 iunie 2007;
 3. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 30 august 2017
 4. Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 987 din 11 august 2003;
 1. Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat
 2. Legea nr. 112-XVI din 22 mai 2008 privind aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 1134-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova;
 4.  HG nr. 511 din 25.04.2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016 – 2020” (SNAIPE);
 5.  Ordinul comun nr. 144–b–12 din 20 februarie 2017cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice.

 

Bibliografie:

 1. N Bayne & S Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, third edition 2011;
 2. N Bayne, Staying Together: The G8 Summit Confronts the 21st Century, 2005
 3. P. Bergeijk, M. Okano-Heijmans, J. Melissen, Economic diplomacy: economic and political perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 2011
 4. P. Bergeijk, S. Brakman, The gravity model in international trade: advances and applications., Cambridge University Press, 2010
 5. R J.Berndsen, W J. Jansen, P. Bergeijk, The economics of the euro area: macroeconomic policy and institutions., Edward Elgar, 2000
 6. G C. Hufbauer, Economic sanctions reconsidered, Peterson Institute for International Economics, 2009
 7. J Odell, Negotiating the World Economy, 2001;
 8. J Spero & J Hart, The Politics of International Economic Relations, sixth edition, 2003;

 

Resurse internet recomandate:

Jurisprudența Organizației Mondiale a Comerțului    (https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/ai17_e.htm) ;

 

FORMULARUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE POATE FI DESCĂRCAT AICI.

Concurs 23.03.2022

23 martie 2022, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunță lista învingătorilor concursului, demarat la data de 29.12.2021, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

Atașat – 1 post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Pîslaru Claudia

Secţia cooperare politică cu UE, DIE

Atașat – 1 post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

2

Zgîrvaci Adriana

Secţia cooperare economică și sectorială, DIE

Atașat – 1 post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

3

Moraru Valerian

Secţia OSCE și securitate internațională, DCM

Atașat – 01 post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

4

Ciobanu Nicoleta

Secţia buget și finanțe, DMI

Specialist principal - 1 post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

5

Bicer Tudorița

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor, DMI

Specialist principal - 1 post vacant

Nr/ord

Nume, prenume

6

Grecu Vasile

 

3 martie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele:

1) Interviul, amânat la data de 24 februarie 2022 din motive obiective, se va desfăşura la data de 09 martie 2022ora 10.00, la sediul central al Ministerului str. 31 August 1989, nr.80, mun. Chişinău, sala nr.208, etajul II.

2) Lista candidaților admiși la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

Atașat – un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

2

Prunici Viorica

3

Cojocaru Filip

4

Zlatov Alina

5

Pîslaru Claudia

Secția OSCE și securitate internațională

Atașat  - un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

2

Bogatiuc Carolina

3

Hușanu Anatolii

4

Motricala Andrian

5

Ciobanu Nicoleta

6

Iordachi Cristian

Secția cooperare politică

Atașat – un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

2

Zgîrvaci Adriana

3

Vrânceanu Ludmila-Drăgălina

Secția cooperare economică și sectorială

Atașat – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

Secția buget și finanțe

Specialist principal – două posturi temporar vacante

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Bicer Tudorița

2.

Mocanu Loreta

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

Specialist principal – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Grecu Vasile

 3) Accesul se va efectua în baza:

 • buletinului de identitate;
 • unui certificat (imprimat sau digital) sau test (imprimat sau digital), după caz:

-         certificat de vaccinare, cu schema completă de vaccinare;

-         testul rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau testul PCR la COVID-19 valabil 72 ore confirmat prin certificatul laboratorului în care a fost efectuat testul, atât rapid de tip Ag SARS-CoV-2, cât și PCR;

-         certificat confirmativ, pentru persoanele care au suportat Covid-19 (perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi).

Pentru informații suplimentare:
- telefon. 022 578 281
- E-mail: sruc@mfa.gov.md.

22 februarie, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele:

 1)     Interviul se va desfășura la sediul central al Ministerului str. 31 August 1989, nr.80, mun. Chişinău, sala nr.101, etajul I, conform următorului orar:     

Nr/ord

Subdiviziunea,

postul propus la concurs

 

Ora

Data

1

 

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa – atașat

10.00

25.02.2022

Secția OSCE și securitate internațională,

Direcția cooperare multilaterală  - atașat

 

2

 

 

 

Secția cooperare politică, Direcția integrare europeană – atașat

10.00

 

28.02.2022

 

Secția cooperare economică și sectorială, Direcția integrare europeană – atașat

Secția buget și finanțe, Direcția managementul instituțional – specialist principal

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor, Direcția managementul instituțional – specialist principal

2) Lista candidaților admiși la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

Atașat – un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

2

Prunici Viorica

3

Cojocaru Filip

4

Zlatov Alina

5

Pîslaru Claudia

Secția OSCE și securitate internațională

Atașat  - un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

2

Bogatiuc Carolina

3

Hușanu Anatolii

4

Motricala Andrian

5

Ciobanu Nicoleta

6

Iordachi Cristian

Secția cooperare politică

Atașat – un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

2

Zgîrvaci Adriana

3

Vrânceanu Ludmila-Drăgălina

Secția cooperare economică și sectorială

Atașat – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1

Moraru Valerian

Secția buget și finanțe

Specialist principal – două posturi temporar vacante

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Bicer Tudorița

2.

Mocanu Loreta

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

Specialist principal – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Grecu Vasile

3) Accesul se va efectua în baza:

 • buletinului de identitate;
 • unui certificat (imprimat sau digital) sau test (imprimat sau digital), după caz:

-       certificat de vaccinare, cu schema completă de vaccinare;

-       testul rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau testul PCR la COVID-19 valabil 72 ore confirmat prin certificatul laboratorului în care a fost efectuat testul, atât rapid de tip Ag SARS-CoV-2, cât și PCR;

-       certificat confirmativ, pentru persoanele care au suportat Covid-19 (perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi).

Pentru informații suplimentare:

- telefon. 022 578 281

- E-mail: sruc@mfa.gov.md.

 

8 februarie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova comunică următoarele: 

1)     Proba scrisă se va desfășura la sediul central al Ministerului str. 31 August 1989, nr.80, mun. Chișinău, sala nr.101, etajul I, după cum urmează:

Nr/ord

Subdiviziunea,

postul propus la concurs

Orele

Data

1

 

Secția OSCE și securitate internațională,

Direcția cooperare multilaterală  - atașat

10.00 – 12.00

(02 ore)

14.02.2022

 

2

 

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa – atașat

14.00 – 16.00

(02 ore)

14.02.2022

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor, Direcția managementul instituțional – specialist principal

 

3

 

Secția cooperare economică și sectorială, Direcția integrare europeană - atașat

09.00 – 11.00

(02 ore)

 

15.02.2022

Secția tratate bilaterale, Direcția drept internațional - atașat

 

4

 

Secția cooperare politică, Direcția integrare europeană  - atașat

14.00 – 16.00

(02 ore)

15.02.2022

Secția resurse umane și contencios, Direcția managementul instituțional – consilier

Secția buget și finanțe, Direcția managementul instituțional – specialist principal

2)     Pentru accesul la proba scrisă se solicită:

 • purtarea măștii;
 • deținerea buletinului de identitate;
 •  deținerea unui certificat / test  - digital sau pe suport de hârtie, după caz,

  -  certificat de vaccinare, cu schema completă de vaccinare;

  -  test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau test PCR la COVID-19 valabil 72 ore, confirmat prin certificatul laboratorului în care a fost efectuat testul, atât rapid de tip Ag SARS-CoV-2, cât și PCR;

  -  certificat confirmativ, pentru persoanele care au suportat Covid-19 (perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi).

Se solicită prezentarea cu 30 de minute înainte de ora indicată în tabel!   

La predarea lucrării, candidații se vor legitima cu buletinul de identitate!

Pentru informații suplimentare:

1)  telefon de contact 022 578 281

2) e-mail: sruc@mfa.gov.md.

 

27 ianuarie 2022, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică următoarele:

 1. În condițiile stabilirii pragului de alertă cod roșu în municipiul Chișinău, conform Hotărârii CNESP nr. 62 din 22 septembrie 2021, demersului Guvernului Republicii Moldova nr. 20-06-423 din 18 ianuarie 2022 și numeroaselor cazuri de infectare în cadrul aparatului central al MAE IE, se comunică despre decizia de organizarea etapei a doua a concursului public anunțat - probei scrise, după data de 9 februarie 2022. Cu detalii organizatorice vom reveni suplimentar. Cerem scuze pentru inconveniențele create și vă mulțumim pentru înțelegere.
 2. Prezentăm lista candidaților admiși la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

Atașat – un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Pîslaru Claudia

2

Sturza Viorica

3

Derjanschi Elena

4

Moraru Valerian

5

Darii Olga

6

Cosovan Dumirița

7

Cojocaru Filip

8

Banaga Ilie

9

Slovineanu Sandra

10

Zlatov Alina

11

Vulpe Lucia

12

Leașcenco Anastasia

13

Bulmagă Tatiana

14

Prunici Viorica

15

Parcevschii Nicolae

16

Bogatiuc Carolina

17

Butnaru Valeria

Secția cooperare politică

Atașat – un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Sacara Prascovia

2

Cazacu Andrei

3

Batrin Irina

4

Moraru Valerian

5

Zlatov Alina

6

Oleacova Iulia

7

Bogatiuc Carolina

8

Varzari Alexandrina

9

Suvac Daniel

10

Zgîrvaci Adriana

11

Staraia Daria

12

Todița Marin

13

Vrânceanu Ludmila-Drăgălina

Secția cooperare economică și sectorială

Atașat – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1

Cazacu Bogdan

2

Elenciuc Oleg

3

Zlatov Alina

4

Mamot Vadim

5

Varzari Alexandrina

6

Pînzaru Ana

7

Comerzan Dumitru

8

Moraru Valerian

9

Staraia Daria

10

Todița Marin

11

Vidmidi Alexandru

Secția OSCE și securitate internațională

Atașat  - un post temporar vacant

Nr/ord

Nume, prenume

1

Mardari Daniela

2

Luca Andrei

3

Iordachi Cristian

4

Batrin Irina

5

Vrabie Daniela

6

Cibotari Anatol

7

Ciobanu Nicoleta

8

Vasilenco Ionela

9

Prunici Viorica

10

Bogatiuc Carolina

11

Mamot Vadim

12

Martînenco Olga

13

Hușanu Anatolii

14

Banaga Ilie

15

Motricala Andrian

16

Sacara Prascovia

17

Pîrgaru Andriana

18

Slovineanu Sandra

19

Moraru Valerian

20

Staraia Daria

21

Todița Marin

Secția tratate bilaterale

Atașat – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Mardari Daniela

2.

Merenean Vlad

3

Șlicari Mihaela

4

Gori Gheorghe

5

Serban Petru

6.

Oleacova Iulia

7.

Cernomaz Uliana

8.

Pînzari Alexandra

Secția resurse umane și contencios

Consilier - un post

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Mardari Daniela

2.

Gori Gheorghe

3.

Bîrliba Vera

 Secția buget și finanțe

Specialist principal – două posturi temporar vacante

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Mocanu Loreta

2.

Bicer Tudorița

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

Specialist principal – un post

Nr/ord

Nume, prenume

1.

Grecu Vasile

2.

Trepaduș Vitalie

3.

Dicusar Dmitri

29 decembrie 2021, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central, după cum urmează:

Serviciul diplomaţie publică, comunicare strategică şi interacţiune cu presa

1)     Ataşat – 1 post temporar vacant

Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită

File Condițiile de angajare DPP

Direcţia integrare europeană

Secţia cooperare economică şi sectorială

2)     Ataşat – 1 post

Informația integrală privind condițiile de desfășurare a concursului poate fi găsităFile anunt_atasat_sces_die_2022.docx

File Condițiile de angajare DIE cooperare economică

Secția cooperare politică cu UE

 3)     Ataşat – 1 post temporar vacant

Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsităFile AICI

File Condițiile de angajare DIE cooperare politică

Direcţia cooperare multilaterală

 Secţia OSCE și securitate internațională

4)      Ataşat  – 1 post temporar vacant

 Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsităFile AICI

File Condițiile de angajare OSCE

 Direcţia drept internaţional

Secția tratate bilaterale

5)     Ataşat  – 1 post

Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsităMicrosoft Office document icon anunt_atasat_ddi_2021_0.doc

Microsoft Office document icon Condițiile de angajare STB

Direcția management instituțional

Secția resurse umane și contencios

6)     Consilier (probleme juridice) – 1 post

Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsităFile <br>

File Condițiile de angajare SRUC

Secția buget și finanțe

7)      Specialist principal – 2 posturi temporar vacante

Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsităFile <br>

File Condițiile de angajare SBF

Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

8)     Specialist principal – 1 post

Informaţia intregrală privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi găsită

File Condițiile de angajare STIC

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul MAEIE  (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău) sau prin poştă, până la data de 21 ianuarie 2022 (inclusiv), ora 17:00.

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să contactați Secția resurse umane și contencios: