Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Programarea pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate poate fi efectuată în zilele de luni până vineri, între orele 10.00-17.00, la numărul de telefon la adresa de e-mail: beijing@mfa.gov.md, cu indicarea numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate pot solicita buletin de identitate în următoarele situaţii:

 

 • perfectarea pentru prima dată a buletinului de identitate (de la 16 ani);
 • schimbarea/modificarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + 2 fotocopii (se selectează după caz):

 

 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire;
 • în cazul pierderii buletinului precedent, se depune o declaraţie de pierdere sau furt (formularul poate fi obţinut la Ambasadă);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia);
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • consimţământul notarial autentificat al unui părinte (în cazul când părinții sunt căsătoriți/ dovadă - certificat de căsătorie), cetăţean al Republicii Moldova, referitor la perfectarea paşaportului pentru copilul minor. În cazul părinţilor divorţaţi, urmează a fi prezentată hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă și irevocabilă;
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani (dacă copiii s-au născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • patru fotografii color, fără luciu, de mărimea 35x45 mm;
 • două fotografii de mărimea 100x150 mm (conform cerinţelor de mai jos). Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).”
 • dovada înregistrării la domiciliu sau reşedinţă + 2 fotocopii. Dacă nu există dovada, la Ambasadă se întocmeşte avizul privind eliberarea actului de identitate fără înregistrare la domiciliu;
 • adeverinţa de pensionar, legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate (după caz) + 2 fotocopii;
 • bonurile de plată pentru perfectarea buletinului de identitate care vor include tariful buletinului de identitate (în funcţie de termenul de confecționare, conform tabelului de mai jos).

 

Important!

Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură. 

Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

 

Cerinţele faţă de fotografia 100x150 mm, prezentată de solicitant la documentare:

 

 • Fotografia trebuie să fie în culori, fără luciu.
 • Fotografia trebuie să fie nu mai veche de şase luni (în cazul minorilor mai recentă).
 • Fotografia trebuie să reprezinte imaginea facială a persoanei, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gură închisă, pe fundal alb.
 • Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.
 • Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.
 • Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundal.
 • Pentru persoana care poartă ochelari, sunt permise fotografiile fără ochelari.
 • Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.

 

Pașapoarte biometrice

 

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să fie în posesia a două pașapoarte concomitent și pot să solicite un paşaport nou, în unul din următoarele cazuri:

 

 • nu dețin pașaport sau este pierdut/furat paşaportul anterior;
 • dețin paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • dețin paşaport cu termen expirat sau al cărui termen expiră în 6 luni;
 • lipsesc pagini libere în paşaport;
 • dețin un pașaport în vigoare, dar doresc un alt pașaport biometric;
 • la documentarea primară a minorilor.

 

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + o copie (se selectează după caz):

 

 • o fotografie biometrică 10 x 15 cm (pentru copiii mai mici de 4 ani, detalii referitor la fotografie vedeți mai jos), ceilalți solicitanți vor fi fotografiați la Ambasadă la momentul depunerii cererii, motiv din care urmează a fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase));
 • buletinul de identitate moldovenesc cu fişa de însoţire, valabil;
 • paşaportul (în cazul lipsei paşaportului precedent, se depune o declaraţie de pierdere sau furt (formularul poate fi obţinut la funcţionarul consular);
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere);
 • declaraţia în scris a ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ și în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului. În cazul părinților care sunt căsătoriți se va prezenta doar unul din ei cu certificatul de căsătorie în original + o copie.
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);

 

IMPORTANT!

 • Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
 • Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
 • Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

 

PROCESARE!

 • Termenul de procesare completă și eliberare a unui pașaport biometric în străinătate este de până la 90 de zile. Pașaportul personalizat este ulterior transmis Ambasadei la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular sau transmis prin poștă.
 • Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu dețin posibilitatea tehnică de a confecționa pașapoarte biometrice în cadrul misiunii.

 

PRECIZĂRI!

 • Documentele necesare eliberării pașaportului biometric trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic.
 • Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a pașapoartelor, fără a fi reținute în vederea unor procesări ulterioare.

 

FOTOGRAFIE BIOMETRICĂ!

 

 • Vestimentație de culoare închisă.
 • Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.
 • Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundalul alb.
 • Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.
 • Fotografia trebuie să fie una recentă în culori.
 • Fotografia trebuie să reprezinte imaginea facială a persoanei, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, ochii trebuie să fie deschişi fără ochelari şi neumbriţi de păr și expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună/neutră și cu gura închisă.
 • Pentru persoana care poartă ochelari, sunt permise fotografiile fără ochelari.