Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Consuli onorifici

 

Cum să devii Consul onorific al Republicii Moldova

 

 • Regulament cu privire la Consulul Onorific al Republicii Moldova 
 • Regulation regarding the Honorary Consul of the Republic of Moldova

 

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Regatul Thailandei

 

Mr. Issara SEREEWATTHANAWUT

 

47th Floor, Empire Tower (Tower II) South Sathorn Road, Bangkok 10120

Tel: (+66) 850888088 

Fax: (+66) 027170118

Email: moldovaconsulate.thailand@gmail.com

 

Office Hours: 09.00 - 16.00 (Monday - Friday)

 

Funcţiile de bază ale Consulatului Onorific:

 • sprijină în statul de reşedinţă promovarea intereselor Republicii Moldova, în special în domeniile economic, comercial, investiţional, tehnic, ştiinţific, cultural şi turistic şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie între Republica Moldova şi acest stat;
 • stabileşte relaţii oficiale cu instituţiile şi organizaţiile Republicii Moldova prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în China și menţine relaţii cu autorităţile din circumscripţia consulară, în special pe domeniul comercial-economic, activând ca mijloc de comunicare între acestea şi autorităţile Republicii Moldova;
 • informează autorităţile, agenţii economici şi alte instituţii specializate ale statului de reşedinţă despre evoluţia vieţii economice, comerciale, ştiinţifice şi culturale din Republica Moldova;
 • propune măsuri pentru promovarea valorilor culturii, artei şi ştiinţei poporului Republicii Moldova, sprijină organizarea de manifestări cultural-artistice moldoveneşti (expoziţii de artă, gale de film, conferinţe, simpozioane etc.);
 • protejează drepturile şi interesele cetăţenilor moldoveni, persoanelor fizice şi juridice din Moldova, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi în limitele admise de legislaţia statului de reşedinţă şi de dreptul internaţional;
 • acordă, la indicația Ambasadei, asistenţă în cazurile de arest, încarcerare, extrădare, repatriere, evacuare sau deces a cetăţenilor Republicii Moldova, în limitele circumscripției consulare;
 • asigură informarea cetăţenilor Republicii Moldova, despre procedura de prestare a serviciilor consulare de către Ambasada Republicii Moldova în China, situată la Beijing, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
 • acordă solicitanților asistenţă corespunzătoare pentru completarea corectă a actelor cu eliberarea formularelor necesare, şi informează despre procedura de perfectare a paşapoartelor, titlurilor de călătorie, vizelor şi altor documente de către Ambasadă;
 • acordă asistenţă navelor și echipajelor maritime şi aeronavelor moldoveneşti, inclusiv conducătorilor mijloacelor de transport auto, care au nevoie de ajutor (naufragiu, accidente etc.);
 • acordă asistenţă protocolară şi logistică necesară pentru organizarea vizitelor în statul de reşedinţă ale persoanelor oficiale din Republica Moldova (organizarea întâlnirilor cu oficialii sau alte persoane ale statului de reşedinţă, aranjarea formalităţilor legate de transport, locuinţă etc.);
 • informează Ambasada Republicii Moldova în China despre manifestările importante cu caracter economic, comercial, financiar, cultural şi tehnico-ştiinţific ce se organizează în circumscripţia consulară în vederea participării la acestea a agenţilor economici şi instituţiilor specializate din Republica Moldova;
 • organizează, cu acceptul Ambasadei, conferinţe de presă şi sprijină difuzarea de informaţii despre Republica Moldova în mass-media locală în vederea cunoaşterii corecte a realităţilor din ţară;
 • exercită, la indicaţiile Ambasadei Republicii Moldova în China, orice alte funcţii, care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova şi a statului de reşedinţă, precum şi normelor internaţionale.