Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Cetăţenia

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI PRIN RECUNOAŞTERE 

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaştere: 

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova*;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor*; 

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 • Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc.);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor;
 • Certificatul de căsătorieşi/sau de divorţ a părinţilor sau buneilor, după caz;
 • Paşaportul a părinţilor sau buneilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);

* Suplimentar se va prezenta adeverinţă confirmativă privind domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada indicată.

* Suplimentar se va prezenta adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova.

IMPORTANT! Actele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar. 

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, cetăţenii care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova au dreptul să o redobândească. 

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte.

 • Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
 • Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei. 

IMPORTANT! Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar. 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

Lista documentelor necesare:

 • Cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul cu ştampila aplicată de către Agenția Servicii Publice privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul altei țări.
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patrufotografii de mărimea 3,5cm * 4,5cm;
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară în scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificată notarial.
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimțământul de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova de către copilul său minor împreună cu celălalt părinte (autentificată notarial).

Actele se depun în original + copii în 4 exemplare. Termenul de examinare a cererii este de 1 an.

IMPORTANT: Actele de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ ş.a.) eliberate de autorităţile statelor străine după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova. Modalitatea de transcriere poate fi aflată la www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere)