Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

 • cazierul judiciar se emite în circa 20 zile calendaristice - 20 euro

La consulat poate fi solicitat cazierul judiciar.

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.

Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică a digitalizat serviciile de eliberare a cazierului judiciar, detaliat și contravențional, implementând livrarea prin intermediul Serviciului guvernamental MDelivery și permitând solicitarea concomitentă a apostilării documentului, astfel, asigurând accesibilitatea și disponibilitatea continua a acestora, indiferent de locul aflării solicitantului (atât la nivel național, cât și la nivel internațional).

La fel, în vederea prevenirii falsificării certificatelor eliberate, MAI a implementat și soluția de de aplicare a codurilor QR. În acest sens, originalul digital al fiecărui certificat este accesibil solicitantului pe întreaga durată a termenului de valabilitate a acestuia prin scanarea codului prenotat, asigurând, concomitant, și reutilizabilitatea rezultatului prestării serviciului public.

Prin urmare, cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării dispun de posibilitatea solicitării cazierului atât prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cât și online, cu livrarea internațională la locul indicat.

Link-uri utile: https://servicii.gov.md/ro/organization/STI

https://eservicii.gov.md/mai.sti

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba chineză română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de consulat/ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de consulat/Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la sau bancă și prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • consulatul/ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier poștal local Sfexpress ori (DHL/plic auto-adresat și pre-plătit). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la consulat apelând la numărul de mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.