Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Buletine de identitate

Programarea pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate poate fi efectuată în zilele de luni până vineri, între orele 10.00-17.00, la numărul de telefon +8610 65325494 sau la adresa de e-mail: beijing@mfa.gov.md, cu indicarea numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

•    la prima adresare;
•    preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9); schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
•    constatarea în exactităţilor, neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente;
•    schimbarea domiciliului;
•    în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotarea imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; încaz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
•    în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
•    expirarea termenului de valabilitate;
•    dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;
•    în caz de repatriere;
•    la solicitarea titularului de a-l preschimba.

Acte necesare pentru perfectarea buletinului de identitate:
(original + copie / actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):

•    2 fotografii 10x15cm + 2 fotografii 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb;
•     Paşaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
•    buletinele de identitate cu fişele de însoţire sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani);
•    certificat de naştere, certificat de naştere a copilului pînă în 16 ani, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/saucompletarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
•    documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
•    bonul de plată achitat la oficiul poştal în original sau dovada efectuării viramentului pe contul ambasadei.
•    dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.  

Termene și condiții de eliberare a buletinului de identitate

Termenul indicativ de livrare a buletinului de identitate în China este de 2-3 luni din data depunerii cererii la sediul Ambasadei.

Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a buletinelor de identitate. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a buletinului de identitate în străinătate. Termenul de livrare a buletinului de identitate în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia. Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate cu cel puțin 3 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document.