Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Activitatea Diasporei

Biroul Relații cu Diaspora lansează Apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului DIASPORA ENGAGEMENT HUB

Stimați membri ai diasporei, 

Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH) pentru Subprogramele: 

REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREI - vor fi finanțate proiecte ale profesioniștilor din diasporă, cu scopul de a încuraja transferul de capital uman și experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, prin intermediul reîntoarcerii profesionale. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 40 000 MDL.

PROIECTE INOVATIVE ALE DIASPOREI - vor fi finanțate proiecte ale specialiștilor din diasporă cu scopul implementării în Republica Moldova a proiectelor și activităților cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 50 000 MDL. Termenul de implementare a proiectelor este de la 2 săptămâni până la 2 luni.

Domenii eligibile pentru finanțare: educație; medicină și sănătate; cultură și arte; administrarea afacerilor; tehnologii informaționale și comunicații; dezvoltarea urbană și rurală; arhitectură și design; inginerie; cercetare științifică; antreprenoriat social; administrare publică; comunicare, jurnalism și relații cu publicul. 

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2020

Perioada de aplicare: (15 ianuarie – 20 februarie 2020, ora 23:59)

 

Termenul de implementare a proiectului (inclusiv raportarea finală): 30 aprilie 2020

Pentru regulament, modalitatea de aplicare și mai multe detalii, rugăm să accesați următorul link: http://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0  
 
IMPORTANT:
Proiectele pot fi depuse doar de către membrii diasporei cetățeni ai Republicii Moldova, iar activitățile urmează a fi desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova. Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de proiect NU vor fi considerate eligibile și NU vor fi prezentate Comisiei spre evaluare. Câștigătorii granturilor vor fi anunțați atât personal, cât și pe pagina oficială a BRD și vor primi sprijin informațional din partea BRD, în vederea implementării cu succes a proiectelor.
 
Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon (022) 250-558

__________________

 

Biroul Relații cu Diaspora (BRD)
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, biroul 556
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
telefon: +373-22-250350
e-mail: brd@gov.md
www.brd.gov.md