Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Beijing 28.09.2020.

Publicat:Fri, 02/10/2020 - 12:50

Începând cu 28 septembrie 2020, China relaxează restricțiile de intrare pe teritoriul său pentru deținătorii permiselor de ședere eliberate de autoritățile chineze relevante.

 

Aducem la cunoștință Anunțul Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze privind intrarea pe teritoriu Chinei a cetățenilor străini, care dețin permise de ședere valabile în China, de trei categorii:

”Autoritățile chineze anunță ajustări la anunțul precedent (din 26.03.2020), privind suspendarea temporară a intrării în China a cetățenilor străini, care dețin vize sau permise de ședere valabile, eliberate de către autoritățile chineze.

Începând cu ora 0.0 a.m., 28 septembrie 2020, cetățenii străini care dețin permise de ședere chineze valabile la categoria muncă, probleme personale și reuniune, au permisiune de a intra în China, fără a fi necesar să solicite vize noi. În cazul în care cele trei categorii de permise de ședere deținute de resortisanții străini au expirat după ora 0.0 a.m. 28 martie 2020, titularii pot solicita vize prin prezentarea permiselor de ședere expirate și a documentelor relevante, Ambasadelor sau Consulatelor chineze, cu condiția ca scopul vizitei în China să rămână neschimbat, să coincidă cu scopul indicat în permisul de ședere expirat”.