Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Alte servicii

Regulile vamale ale Republicii Moldova

Persoanele fizice au dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova obiecte de patrimoniu cultural numai dacă prezintă la Serviciul Vamal:

autorizația eliberată de autoritatea competentă a statului expeditor pentru a certifica originea, proprietatea și scopul obiectelor valoroase expediate în străinătate,

respectarea politicii economice a Republicii Moldova,

certificatul care confirmă plata taxelor de import,

declarația vamală completată.

În cazul în care autoritățile vamale au suspiciuni că obiectul transportat prezintă valoare culturală, iar individul respinge acest lucru, trecerea de obiect va fi permisă, cu condiția prezentării ulterioare a autorizației eliberate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, care va determina costul și valoarea patrimoniului cultural.

Persoanele fizice nu pot scoate de pe teritoriul Republicii Moldova obiecte cu valoare culturală. Alte obiecte de valoare din artă, literatură, știință, cultură și religie pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt însoțite de autorizația eliberată de Ministerul Culturii și turismului, prin care este specificat costul obiectului și confirmat că acesta nu prezintă valoare culturală.

Introducerea și eliminarea monedei

Forma declarației suma în valută străină sau echivalentul în monedă națională

Declarație opțională la intrare 10.000 Euro, la ieșire 10.000 Euro

Declarație necesară peste 10.000 Euro la intrare, la ieșire de la 10.000- 50.000 Euro (*)

* Vor fi prezentate la vamă:

(1) documente care confirmă introducerea banilor în Moldova;

(2) și / sau permisiunea de a scoate bani din Moldova, emisă de băncile licențiate;

(3) și / sau autorizația de scoatere a banilor din Moldova, eliberată de Banca Națională a Moldovei.

Introducerea în Republica Moldova a numerarului în valută națională și a cecurilor de călătorie în numerar / valută străină nu este limitată.

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris la vamă sume care depășesc 10.000 Euro (sau echivalent) pe persoană / călătorie.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a Serviciului Vamal al Republicii Moldova: www.customs.gov.md.