Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Acte notariale

Programul de lucru cu solicitanții actelor notariale este în zilele de luni până joi, între orele 10.00 – 17.00. Serviciul este oferit cu programare prealabilă.
 
Programarea se oferă de luni până vineri între orele 10.00 - 17.00, la adresa de e-mail: beijing@mfa.gov.md cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon

PRINCIPALELE ACŢIUNI NOTARIALE PRESTATE DE AMBASADĂ

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi temporar sau permanent în străinătate pot obţine la Ambasadă anumite servicii notariale cum ar fi:

•    Autentificarea procurii;
•    Autentificarea testamentului;
•    Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor immobile şi contractului de gaj;
•    Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
•    Legalizarea semnăturilor pe documente;
•    Legalizarea copiilor de pe documente şi aextraselor din ele;
•    Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele;
•    Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a.    Certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc;
b.    Certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie;
c.    Certificarea timpului (datei) prezentării documentului;

•    Primirea documentelor la păstrare;
•    Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică;
•    Întocmirea protestelor de mare;
•    Asigurarea probelor.

CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII FOTOCOPIILOR

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, conform programului de lucru, prezentînd următoarele documente:

•    un act de identitate valabil în original sau foto copia acestuia autentificată (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
•    originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.

NOTĂ: La 08.04.2011, a intrat în vigoare Legea Nr. 21 din 17.02.2011 pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.

Conform aliniatului 4 din articolul 42, în lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a legii în cauză, cetăţenilor Republicii Moldova, li se vor presta servicii consulare notariale (autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.) indiferent de statutul documentului de identitate moldovenesc deţinut (expirat, valabil, pierdut, sustras, deteriorat, etc).

AUTENTIFICAREA NOTARIALĂ A PROCURILOR

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.
Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă prezentînd următoarele documente:

•    un act de identitate valabil în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate, buletinul de identitate);
•    copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

Procura urmează a fi semnată personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

NOTĂ: La 08.04.2011, a intrat în vigoare Legea Nr. 21 din 17.02.2011 pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.

Conform aliniatului 4 din articolul 42, în lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a legii în cauză, cetăţenilor Republicii Moldova, li se vor presta servicii consulare notariale (autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.) indiferent de statutul documentului de identitate moldovenesc deţinut (expirat, valabil, pierdut, sustras, deteriorat, etc)