Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Acte de stare civilă

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Informaţii detaliate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere

Transcrierea actelor de stare civilă

Dosarele pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal la Ambasadă. Urmare avizului pozitiv de la Direcția Generală Stare Civilă (cca. 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte personal la Ambasadă, pentru a ridica certificatul transcris cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

•    cererea de transcriere a actului de naştere (în original+1 copie);
•    certificatul de naștere chinez, legalizat, în original
•    buletinele de identitate a părinţilor valabile (2 copii);
•    certificatul de căsătorie (2 copii);
•    certificatele de naştere ale părinților (2 copii)

Pentru transcrierea actului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

•    cererea de transcriere a actului de căsătorie (în original+1 copie);
•    certificatul de căsătorie chinez legalizat, în original;
•    buletinele de identitate valabile ale solicitanţilor (2 copii);
•    certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
•    dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:
•    cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (în original+1 copie);
•    certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) (în original+1 copie);
•    buletinul de identitate valabil al solicitantului (2 copii);
•    certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
•    dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

*NOTĂ:

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă înregistrate de către autorităţile unui stat străin 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI LA AMBASADĂ

Înregistrarea căsătoriei între cetățeni ai Republicii Moldova

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în China, în cazul în care solicitanții sunt ambii cetățeni ai Republicii Moldova, la solicitarea de înregistrare a căsătoriei, se vor prezenta următoarele acte:

•    Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie (ambele formulare pot fi obținute la Ambasadă sau accesînd următoarea pagină web: http://www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
•    buletinele de identitate valabile ale ambilor soți;
•    certificatele de naștere ale viitorilor soți;

și după caz:

•    dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare;
•    decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).

Toate actele vor fi însoțite de 2 fotocopii

De asemenea, solicitanții vor prezenta bonul bancar de achitare a taxei consulare de 50 euro şi a taxei aferente de 20 euro.

Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie. Este obligatorie prezentarea personală a viitorilor soţi pentru depunerea declaraţiei.