Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Activitatea Diasporei

”Certificatul de viață” va permite asigurarea cu pensii și a cetățenilor Republicii Moldova stabiliți cu traiul în afara teritoriului țării

În 2019 au intrat în vigoare completările cadrului legal privind sistemul public de pensii, ce reglementează asigurarea cu pensii a persoanelor care și-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale.

Astfel, potrivit modificărilor din Legea privind sistemul public de pensii, persoana care și-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale, depune cererea de pensionare, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte, celelalte acte necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, cererea fiind înregistrată în mod obligatoriu.

Totodată, au intrat in vigoare completările operate în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15.08.2006, ce vizează stabilirea și/sau plata pensiei pentru categoria de persoane menționate mai sus.

Potrivit Regulamentul în cauză, pentru stabilirea și/sau plata pensiei, beneficiarul depune personal cererea la casa teritorială de asigurări sociale de la ultimul domiciliu din Republica Moldova prezintă, în original și copie, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte, copia actului de identitate din tara de domiciliu al beneficiarului, tradus și autentificat în modul stabilit de legislație. Pensia se plătește de la data depunerii cererii pentru 12 luni, la expirarea cărora beneficiarul are obliga!ia să prezinte sau să transmită la adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale "Certificatul de viață completat conform formularului prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15.08.2006, la fiecare 12 luni de la data eliberării (se anexează).

Potrivit Regulamentului vizat, beneficiarul de pensie va completa Partea A a ”Certificatului de viață” și îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul, că acest document a fost semnat personal de către beneficiarul de pensie.

Misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu al beneficiarului de pensie sau subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale vor completa Partea B a certificatului de via!ä, după ce vor verifica dacă datele completate de beneficiar în Partea A a ”Certificatului de viață” sunt valabile și actele confirmative.

 

”Certificatul de viață” autentificat conform pct. 35 3 al Regulamentului, va fi transmis de către beneficiarul de pensie Casei Naționale de Asigurări Sociale prin intermediul poștei sau printr-o persoană împuternicită printr-o procura. Totodată, pentru autentificarea Certificatului de viață la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu, solicitantul va achita taxa consulară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare. Pentru a nu afecta plata pensiilor persoanelor care și-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale, se solicită eliberarea ”Certificatului de viață” în modul stabilit de cadrul normativ.

Certificat de viață PDF