Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Întrevederea Ambasadorului Denis JELIMALAI cu Vice-ministrul Afacerilor Externe al Chinei, LE Yucheng

Publicat:Wed, 15/07/2020 - 16:56

În data de 15 iulie 2020, cu prilejul încheierii mandatului de Ambasador al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, Denis JELIMALAI a avut o întrevedere cu LE Yucheng, Vice-ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze.

În cadrul întrevederii, oficialul chinez a salutat dinamica ascendentă a dezvoltării relațiilor moldo-chineze, apreciind rezultatele activității în China a Ambasadorului Denis JELIMALAI, marcată de progrese vizibile pe multiple paliere ale dialogului bilateral: vizite reciproce la nivel de legislative, MAE, ministere și agenții de stat, autorități locale, asociații de afaceri din ambele țări; fortificarea cadrului juridic bilateral și avansarea negocierilor pe marginea semnării Acordului de Liber Schimb; consolidarea relațiilor la nivel de regiuni; dinamizarea relațiilor moldo-chineze pe dimensiunea economică, tradusă prin creșterea volumului comercial bilateral cu cca 20% în anul 2019.

LE Yucheng a menționat caracterul pozitiv și stabil al relației politice moldo-chineze, bazată pe lipsa contradicțiilor, sprijin în organizațiile internaționale, ambele țări acționând în unison în direcția respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale.”Exemplul relației China – Republica Moldova este unul reprezentativ pentru o cooperare fructuoasă între două țări cu dimensiuni și sisteme politice diferite, aflate la distanță geografică considerabilă”, a accentuat Vice-ministrul chinez al Afacerilor Externe.

Denis JELIMALAI a ținut să adreseze mulțumiri părții chineze pentru sprijinul, deschiderea și conlucrarea de care s-a bucurat în perioada exercitării mandatului de Ambasador al Republicii Moldova în China. A fost menționat faptul că totalitatea acțiunilor realizate, au avut drept scop consolidarea prieteniei, sentimentelor de încredere, solidaritate și respect reciproc, precum și impulsionarea cooperării mutual avantajoasă dintre țările noastre.

Referindu-se la stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale, Denis JELIMALAI a exprimat certitudinea că dezideratele esențiale ale parteneriatului moldo-chinez vor fi în continuare sprijinite și perpetuate de către factorii de decizie din ambele țări.

Denis JELIMALAI a adresat mulțumiri părții chineze pentru organizarea întrevederii și ospitalitatea de care a avut parte în perioada aflării în China, exprimând totodată gratitudine pentru sprijinul substanțial acordat țării noastre în vederea depășirii situației legate de criza epidemiologică actuală.