Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Activitatea Diasporei

Stimați membri ai diasporei, Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH) pentru Subprogramele: REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREI - vor fi finanțate proiecte ale profesioniștilor din diasporă, cu scopul de a încuraja transferul de capital uman și experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, prin intermediul reîntoarcerii profesionale. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 40 000 MDL. PROIECTE INOVATIVE ALE DIASPOREI - vor fi finanțate proiecte ale specialiștilor din diasporă cu scopul implementării în Republica Moldova a proiectelor și activităților cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 50 000 MDL. Termenul de implementare a proiectelor este de la 2 săptămâni până la 2 luni. Domenii eligibile pentru finanțare: educație; medicină și sănătate; cultură și arte; administrarea afacerilor; tehnologii informaționale și comunicații; dezvoltarea urbană și rurală; arhitectură și design; inginerie; cercetare științifică; antreprenoriat social; administrare publică; comunicare, jurnalism și relații cu publicul.

În 2019 au intrat în vigoare completările cadrului legal privind sistemul public de pensii, ce reglementează asigurarea cu pensii a persoanelor care și-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale.

Astfel, potrivit modificărilor din Legea privind sistemul public de pensii, persoana care și-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale, depune cererea de pensionare, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte, celelalte acte necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, cererea fiind înregistrată în mod obligatoriu.

Totodată, au intrat in vigoare completările operate în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15.08.2006, ce vizează stabilirea și/sau plata pensiei pentru categoria de persoane menționate mai sus.

Potrivit Regulamentul în cauză, pentru stabilirea și/sau plata pensiei, beneficiarul depune personal cererea la casa teritorială de asigurări sociale de la ultimul domiciliu din Republica Moldova prezintă, în original și copie, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte, copia actului de identitate din tara de domiciliu al...

În mare parte este vorba de concetățeni care locuiesc la Beijing, sunt parte activă a diasporei noastre în China și au fost invitați la sediul Ambasadei pentru a fi informați despre mai multe aspecte de interes comun. Inițial, Ambasadorul Denis Jelimalai a salutat membrii diasporei și l-a prezentat pe noul Consul al RM în R.P. Chineză, Eugeniu Vițu, care la începutul lunii octombrie curent și-a început activitatea în cadrul Ambasadei.

Eugeniu Vițu le-a vorbit celor prezenți despre proiecte importante din țară, inclusiv despre posibilitatea dezvoltării unor afaceri în agricultură și mediul rural din Republica Moldova, concetățenii noștri având o reala posibilitate de a reveni în țară pentru a fi parte a proiectului bazat pe finanțarea în avans, întru realizarea ideilor inovative, prin aplicarea cererii de participare la Proiectul ”Subvenții în avans pentru proiectele start-up”.

Acesta este primul proiect complet și practic în domeniul antreprenorialului agricol, lansat de către Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură și poate fi aplicat atât de persoane din Republica Moldova, cât și reprezentanți ai diasporei care doresc să inițieze o afacere în domeniul agricol.

Concetățenii au fost informați și despre existența unui grafic de audiență a Ambasadorului RM în China, care este...

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, țară cu un enorm potențial IT, face apel către concetățenii noștri care cunosc sau au aptitudini aprofundate în domeniul tehnologiilor informaționale, și care vor putea atrage pentru țara noastră tehnologii avansate în domeniul IT, să-și expună poziția și să-și înainteze candidatura sa pentru a putea fi desemnat și ulterior, numit – Ambasador Digital al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză .

Acest proiect, vând drept scop primordial - promovarea Republicii Moldova în calitate de destinație pentru investiții în domeniul tehnologiei informației, la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii, procedeul dat vine să completeze instrumentarul existent, atrăgând personalități notorii din industria IT.

În context, a fost elaborat Regulamentul cu privire la desemnarea Ambasadorului digital al Republicii Moldova, care stabilește condițiile, modul de desemnare și misiunea Ambasadorului Digital al Republicii Moldova. Ideea este de a prezenta în adresa potențialilor investitori a beneficiilor, oportunităților și facilităților oferite de Guvernul RM pentru industria tehnologiei informației.

Acest pas făcut de Republica Moldova ține de stabilirea contactelor în statele de acreditare cu reprezentanții diasporei, cu angajați ai companiilor internaționale din domeniul IT, cât și cu oameni de afaceri în domeniul tehnologiei informaționale, care ar fi interesați în...